Hickson (HCG)

HCG 56
HCG 56
HCG 56

Copyright © Sebastian Täubert, CC BY-NC-SA 4.0

Bildinformationen

Teleskop: Meade SC ACF 203/2032
Reducer/Flattener/Barlow: 1,0x
Kamera: ZWO ASI294MC Pro
Chiptemperatur: -15°C
Gain: 121
Offset: 30
Binning: 1x1
Filter: Optolong L-Pro 2"
Abbildungsmaßstab: 0,442 "/Pixel
Bildgröße: 3789 x 2502
Anzahl Bilder: 129 x 120s
Gesamtbelichtungszeit: 4 h 18 min
Anzahl Darks, Flats, Darkflats: 20, 20, 20
Bearbeitungssoftware: PixInsight

HCG 79
HCG 79
HCG 79

Copyright © Sebastian Täubert, CC BY-NC-SA 4.0

Bildinformationen

Teleskop: Meade SC ACF 203/2032
Reducer/Flattener/Barlow: 0,62x
Kamera: ZWO ASI294MC Pro
Chiptemperatur: 0°C
Gain: 121
Offset: 30
Binning: 1x1
Filter: Optolong L-Pro 2"
Abbildungsmaßstab: 0,609 "/Pixel
Bildgröße: 4192 x 2808
Anzahl Bilder: 58 x 60s
Gesamtbelichtungszeit: 58 min
Anzahl Darks, Flats, Darkflats: 30, 30, 30
Bearbeitungssoftware: PixInsight